Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

123/TTr-STNMT
Đề nghị thành lập Hội đồng bồi thường, hôc trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
24/05/2018
24/05/2018
Số hiệu Trích yếu