Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

375./STNMT-QLĐĐ
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện nhiệm vụ đối với dự án Khu đô thị Nam Thanh Trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
24/05/2018
24/05/2018
Số hiệu Trích yếu