Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

371/STNMT-KS
V/v Tham gia ý kiến bổ sung điểm mỏ Háng Pa, Hin Óng, xã Chiềng Sơ, huyện ĐBĐ vào quy hoạch phát triển vật liệu XD trên địa bàn bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
0
23/05/2018
23/05/2018
Số hiệu Trích yếu