Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

374/STNMT-QLĐĐ
V/v xác định diện tích rừng tự nhiên khu vực thăm dò quặng chì kẽm Háng Trở, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
23/05/2018
23/05/2018
Số hiệu Trích yếu