Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

122/TTr-STNMT
về việc hủy bỏ một phần hiệu lực thu hồi và giao đất tại Quyết định số 1964/QĐ-UB ngày 14/11/2002 và Quyết định số 1980/QĐ-UB ngày 15/11/2002; hủy bỏ hiệu lực thi hành Quyết định số 266/QĐ-UB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
23/05/2018
23/05/2018
Số hiệu Trích yếu