Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

119/TTr-STNMT
V/v chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích đất được thuê tại địa bàn thị trấn Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
22/05/2018
22/05/2018
Số hiệu Trích yếu