Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

121/TTr-STNMT
V/v thu hồi đất của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên; cho phép công ty TNHH Nhật Quang tỉnh Điện Biên thuê đất để sử dụng vào mục đích Trụ sở làm việc tại địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
22/05/2018
22/05/2018
Số hiệu Trích yếu