Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

373/STNMT-QLĐĐ
V/v gia hạn sử dụng đất Công ty cổ phần TMDL và dịch vụ tổng hợp Điện Biên tại thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
0
22/05/2018
22/05/2018
Số hiệu Trích yếu