Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

109/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định phương án đối trừ đất nơi đi, nơi đến cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án: Đường vào khu tái định cư Noong Bua (đoạn từ đường Hoàng Văn Thái đến ngã tư Khe Chít) thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
21/05/2018
21/05/2018
Số hiệu Trích yếu