Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

361/STNMT-TTr
V/v cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
0
Tờ trình
18/05/2018
18/05/2018
Số hiệu Trích yếu