Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

114/TTr-STNMT
V/v thu hồi đất của Đài phát thanh - truyền hình tỉnh ĐB tại địa bàn xã Thanh Nưa, huyện ĐB giao UBND huyện ĐB quản lý theo quy hoạch
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
17/05/2018
17/05/2018
Số hiệu Trích yếu