Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

360/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chợ thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh ĐB theo hình thức PPP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
17/05/2018
17/05/2018
Số hiệu Trích yếu