Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

115/TTr-STNMT
V/v giao đất cho BQLDA các công trình huyện Tủa Chùa để XD công trình đường vào các công trình phụ trợ thuộc di tích cấp Quốc gia, dnah lam thắng cảnh hang động Xã Nhè và Kho Chua La, xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
17/05/2018
17/05/2018
Số hiệu Trích yếu