Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

358/STNMT-KHTC
V/v thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán điều chỉnh hạng mục XD cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa thuộc thiểt kế kỹ thuật dự toán đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất huyện Tùa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
16/05/2018
16/05/2018
Số hiệu Trích yếu