Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

108/TTr-STNMT
Về việc hủy bỏ một phần hiệu lực thu hồi và giao đất tại Quyết định số 1980/QĐ-UB ngày 15/11/2002 của UBND tỉnh Lai Châu cũ (nay là tỉnh Điện Biên)
Quản lý đất đai
Tờ trình
15/05/2018
15/05/2018
Số hiệu Trích yếu