Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

109/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho phép Công ty cổ phần Trường Thịnh thuê đất tại địa bàn xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
15/05/2018
15/05/2018
Số hiệu Trích yếu