Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

110/TTr-STNMT
Về việc cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
15/05/2018
15/05/2018
Số hiệu Trích yếu