Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

56./QĐ-STNMT
V/v cử công chức đi học lớp đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tại chức huyện ĐB khóa 8
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
28/02/2018
28/02/2018
Số hiệu Trích yếu