Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

347/STNMT-QLĐĐ
V/v phối hợp cung cấp thông tin về điều tra xây dựng giá đất các vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
14/05/2018
14/05/2018
Số hiệu Trích yếu