Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

107/TTr-STNMT
Tờ trình về việc đề nghị thẩm định Đề cương Dự toán kinh phí điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
10/05/2018
10/05/2018
Số hiệu Trích yếu