Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

105/QĐ-STNMT
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về... đầu tư xây dựng công trình : Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
09/05/2018
09/05/2018
Số hiệu Trích yếu