Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

105/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Nậm Vì - Nậm Sin huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
09/05/2018
09/05/2018
Số hiệu Trích yếu