Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

103/QĐ-STNMT
thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại bãi Púng Min xã Pom Lót huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
08/05/2018
08/05/2018
Số hiệu Trích yếu