Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

102/TTr-STNMT
V/v cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty xăng dầu Điện Biên tại 02 thửa đất trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/05/2018
08/05/2018
Số hiệu Trích yếu