Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

101/TTr-STNMT
V/v cho phép gia hạn sử dụng đất thuê Công ty xăng dầu Điện Biên tại địa bàn thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/05/2018
08/05/2018
Số hiệu Trích yếu