Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

100/TTr-STNMT
V/v thu hồi đất của Công ty TNHH xăng dầu Khánh Linh Mường Ảng cho phép Công ty xăng dầu Điện Biên thuê đất để sử dụng vào mục đích: Cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/05/2018
08/05/2018
Số hiệu Trích yếu