Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

98/TTr-STNMT
Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản tại điểm mỏ vàng bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ huyện ĐBD tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
08/05/2018
08/05/2018
Số hiệu Trích yếu