Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

92/BC-STNMT
V/v giải trình ý kiến tham gia thẩm định dự án kinh phí đề án đóng cửa mỏ vàng bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ huyện ĐBĐ tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Báo cáo
08/05/2018
08/05/2018
Số hiệu Trích yếu