Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

96/TTr-STNMT
Tờ trình về việc xin chưa thu hồi hết vốn ứng từ nguồn ngân sách địa phương năm... Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/05/2018
08/05/2018
Số hiệu Trích yếu