Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

95/TTr-STNMT
V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê hoạch và đầu tư, hoạt động đầu tư XD và bảo về môi trường đối với công ty cổ phần tinh bột Hồng Diệp - Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
07/05/2018
07/05/2018
Số hiệu Trích yếu