Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

102/QĐ-STNMT
bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQDĐ, QSH nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất và XD CSDL đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
07/05/2018
07/05/2018
Số hiệu Trích yếu