Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

324/STNMT-TNN
V/v cung cấp thông tin, số liệu phục vụ lập quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
04/05/2018
04/05/2018
Số hiệu Trích yếu