Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

323/STNMT-KTTV
V/v đề nghị ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Công văn
04/05/2018
04/05/2018
Số hiệu Trích yếu