Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

319/STNMT-QLĐĐ
Tham gia vào dự thảo liên ngành báo cáo 1 số nội dung liên quan đến lựa chọn vị trí, địa điểm quy hoạch khu đất xây dụng công trình nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
03/05/2018
03/05/2018
Số hiệu Trích yếu