Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

318/STNMT-QLĐĐ
Tham gia thẩm định cho chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Pô 3, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
03/05/2018
03/05/2018
Số hiệu Trích yếu