Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

315/STNMT-QLĐĐ
V/v triển khai thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, điều tra khảo sát phục vụ triển khai Dự án Khu Đô thị mới Nam Thanh Trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
27/04/2018
27/04/2018
Số hiệu Trích yếu