Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

91/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
27/04/2018
27/04/2018
Số hiệu Trích yếu