Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

90/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Chống quá tải lưới điện trung hạ áp phần đường dây 22KV huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
27/04/2018
27/04/2018
Số hiệu Trích yếu