Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

307/STNMT-TNN
Lập phương án cắm mốc giới hành làn bảo vệ nguồn nước hồ chứa, thủy điện thủy lợi, sông , hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các khu đô thi, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
26/04/2018
26/04/2018
Số hiệu Trích yếu