Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

300/CV-STNMT
V/v góp ý dự thảo quy chế phối hợp quản lý bảo vệ khoáng sản khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lai Châu tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
23/04/2018
23/04/2018
Số hiệu Trích yếu