Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

294/STNMT-QLĐĐ
V/v xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất cho công ty cổ phần xây dựng Điện Biên tiếp tục đầu tư xây dựng khu dân cư Bom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
23/04/2018
23/04/2018
Số hiệu Trích yếu