Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

87/TTr-STNMT
V/v thu hồi đất và cho phép Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Phúc tỉnh Điện Biên thuê đất tạo địa bàn phố 11, phướng Thanh Trường, Tp Điện Biên Phủ
Quản lý đất đai
Tờ trình
21/04/2018
21/04/2018
Số hiệu Trích yếu