Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

293/STNMT-QLĐĐ
Đề nghị thẩm định Dự thảo quyết định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
20/04/2018
20/04/2018
Số hiệu Trích yếu