Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

292/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến về điều chỉnh dự án: khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Mường Nhà I, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
20/04/2018
20/04/2018
Số hiệu Trích yếu