Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

88/TTr-STNMT
Giao đất cho Đoàn 379/Quân khu 2 để thực hiện phương án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh tại bản Mường Toong 6, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/04/2018
20/04/2018
Số hiệu Trích yếu