Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

84/TTr-STNMT
Cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần dược vật tư y tế tỉnh Điện Biên tại địa bàn các phường: Tân Thanh, Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/04/2018
20/04/2018
Số hiệu Trích yếu