Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

83/TTr-STNMT
Chống quá tải lưới điện trung áp huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ ủy quyền cho UBND huyện Mường Ảng quyết định thu hồi đất để xây dựng côn trình Đường nội thị trục 27 m va Khu tái định cư thị trấn Mường ẢngGĐI
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/04/2018
20/04/2018
Số hiệu Trích yếu