Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

285/STNMT-KHTC
V/v Báo cáo tình hình thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính gắn với đăng ký cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
20/04/2018
20/04/2018
Số hiệu Trích yếu