Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

309/QĐ-UBND
Quyết đinh Về việc thu hồi đất của Trung tâm y tế huyện Mường Ảng tại địa bàn khối 7, thị trấn Mường Ảng, huyện mường Ảng; giao cho UBND huyện Mường Ảng để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định.
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
18/04/2018
18/04/2018
Số hiệu Trích yếu