Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

82/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất của Công ty Điện toán và truyền số liệu và cho phép Viễn thông Điện Biên - Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
17/04/2018
17/04/2018
Số hiệu Trích yếu